Aktuality ze třídy

Plán činnosti :            16.12. – 20.12.2019

Tematický celek:        „Já, člověk“

Tematická část:           „Čas“

Podtéma:                     „Těšíme se na Ježíška“
 Cíl:  Osvojení si poznatků o tom, jaký význam mají Vánoce.

Zatančíme si za doprovodu hudby. Protáhneme si tělo se šátky a s gumovými kroužky. Zahrajeme si pohybové hry a zasoutěžíme si.

S dětmi si budeme povívat o významu a smyslu vánočních svátků. Řekneme si, o dávných i novodobých  vánočních tradicích a zvycích. Přiblížíme dětem oslavy Vánoc v jiných zemích. Ochutnáme vánoční cukroví a přečteme si příběh z Bible o narození Ježíška v Betlémě.

Společně si s dětmi  zopakujeme básničky. Budeme zpívat a  poslouchat vánoční koledy a příběhy o Vánocích.

Děti si potřou cukrovou polevou upečený perníček, který si odnesou domů a  dle vlastní fantazie si namalují vánoční stromeček, dárky, kapra… Předškolní děti si udělají pracovní list o Vánocích.

Na  třídě budeme mít vánoční den, kde si děti pod stromečkem vyberou dáreček a budou ochutnávat cukroví. Na procházce budeme pozorovat přípravu na Vánoce.

Dne 18.12.2019 v dopoledních hodinách budeme mít s dětmi vánoční den na třídě.