Vítejte na stránkách Mateřské školy Úvaly, příspěvkové organizace: budova Bulharská 1900

 

 Žije-li dítě obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku. Žije-li dítě s pochvalou, naučí se oceňovat. Žije-li dítě v poctivosti, naučí se spravedlnosti. Žije-li dítě v bezpečí, naučí se věřit.