Aktuality ze třídy

17. – 21. 9. 2018

Já a svět

Volné téma – Svět pohádek

Bajky

 

Tento týden bude přechodovým týdnem k dalšímu projektu, který pro děti připravujeme, a to poznávání světa skrze pohádky. A protože jsme se minulé 2 týdny věnovali především pravidlům třídy, jsou bajky vhodným přechodovým tématem do světa pohádek.

 

Každý den si přečteme alespoň jednu bajku a téma bajky/bajek budeme dále rozvíjet během zbytku dne. Budeme si povídat nejen o morálním poslání příběhu, ale i o prostředí bajky (jednou to budou roční období, jednou pastevci, jindy pole nebo les). Budeme si tak nenásilnou formou osvojovat další poznatky o světě kolem nás.

 

Pro děti budou připravena centra aktivit podle denního tématu.

Protože jednou z hlavních postav bajek bývá liška, bude nás provázet týdnem písnička Běží liška k táboru. Poslechem nás budou provázet písničky Jany Rychterové.