Aktuality ze třídy

Plán činnosti:          17.09. – 21.09. 2018

Tematický celek:    „Já, člověk“

Tematická část:      „Já, ty, my“

 Podtéma:               „Moje rodina“

Cíl: Uvědomit si své vlastní já i svého okolí a všechny dny, které prožíváme se svojí nejbližší rodinou.

Rozvoj pohybových dovedností  a schopností (běh, poskoky, nízké překážky, chůze po zvýšené ploše – lavička). Zdravotní cviky s balančními kameny. Cvičení za doprovodu hudby.

Naučit se odpoutat se od svých rodičů při vstupu do mateřské školy. Převyprávění zážitků a samostatný projev při vyprávění o vztahu ke své rodině. Vyjádření vlastního názoru. Rozvoj pozitivního vztahu k sobě, k druhému a ke svému okolí. Umět znát jména nejbližší rodiny. Převyprávět co se nám nejvíce líbí doma a kde se nachází náš domov.

Nácvik básně a písně k tématu. Dramatická hra na motivy pohádky „Smolíček pacholíček“.

Malování rodiny v domečku. Lepení knoflíčků – počet členů rodiny. Pracovní listy pro předškolní děti.

Osvojení si poznatků a orientace ve svém okolí.

 

Vážení rodiče,

Vaše dítě bylo přijaté do věkově smíšené třídy, bude tedy navštěvovat třídu dětí různého věku. Některé děti se budou znát již z předchozího školního roku. Tyto děti přicházejí do školky většinou natěšené, protože bývají na školku již dobře adaptované.

Provozní doba třídy bude tedy již od prvního dne od 7:00 do 17:00 hod na třídě Soviček.

U nových dětí samozřejmě počítáme s přívalem slziček v prvních dnech až týdnech. Abychom dětem usnadnili adaptaci co nejvíce, je možné přijít se první den do školky na chvíli podívat a pohrát si zde i s rodičem a to v době mezi 7:00 a 10:00 hod. V průběhu následujícího týdne je pak možné vyzvedávat děti v 10:00 hod a pak teprve zkusit setrvání dítěte na celé dopoledne.

Děti, které již oddělení od rodičů zvládnou, samozřejmě mohou zůstat ve školce bez rodičů hned od prvního dne. Vy znáte Vaše dítě nejlépe a víte, jakou zátěž unese. Pokud budete potřebovat ohledně adaptace poradit, neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro Vás.

První den budete do školky potřebovat pouze přezuvky (ne pantofle a kroksy) a případně převlečení na ven dle počasí a pyžamo, pokud bude Vaše dítě v MŠ odpočívat. Ve školce pak obdržíte seznam dalších věcí, které budou děti potřebovat.

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12:15 do 12:30 hod. Vyzvedávání dětí po odpočinku probíhá od 15:00 hod.

Začátkem září se budou konat třídní schůzky pro rodiče, kde se dozvíte další důležité informace.

Těšíme se na Vás

Petra Trojková a Marcela Veselá

 

Leták keramika MŠ Bulharská 18-19