Aktuality ze třídy

Plán činnosti:               23.10. – 27.10. 2017

Tematický celek:         „Já a příroda“

Tematická část:           „V říši rostlin“

 Podtéma:                     „Práce na zahrádce“

Cíl: Rozpoznávat, jaké druhy ovoce se sklízí ze stromů. Jaká úroda se sklízí ze záhonů a z polí.

Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Prostorová orientace, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí, v přírodním terénu).

Získávání elementárních znalostí o zahrádce. Rozlišení sadu a smíšeného lesa. Pomáhat na zahrádce, sběr ovoce a zeleniny. Pojmenování ovoce a zeleniny. Ukázat dětem, jak důležitou potravinou je jablko, hruška, brambora…. Co se dá vytvořit dobrého z jablíčka (křížaly, jablečný štrúdl, kompot…).

Hra s jablíčkem – podávání a kutálení s jablkem v kruhu. Jednoduché pohybové improvizace (spontánní hry v rytmu hudby, vlastního zpěvu a  říkanky). Ochutnávka ovoce a zeleniny. Říkadlo s pohybem. Poznávání barev a tvarů. Nácvik písně. Naučíme se básničku.

Zdokonalení jemné motoriky při vyšívání korálků na vyrobený strom. Výroba „kompotu“ za použití čtvrtky, barev a tiskátek z brambor a jablek.

Grafomotorické cvičení s předškoláky – práce na zahrádce.

Osvojení si poznatků o ovocných stromech. Naučit se pojmenovat to čím jsme obklopeni. Co se sklízí na podzim na polích při společné vycházce po okolí Úval.