Aktuality ze třídy

Plán činnosti :              15.04. – 18.04. 2019

Tematický celek:          „Já, člověk, čas“

Tematická část:            „Velikonoce aneb jaro vítej“

Podtéma:                     „Velikonoce“

Cíl: Seznámení dětí se svátky jara,se zvyky a tradicemi.            

Rozvoj lokomočních dovedností pomocí překážkové dráhy, pohybových her a soutěží.

Rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím rozhovoru na téma: Jak se připravujeme na Velikonoce.

Vzájemné respektování a umění naslouchat vyprávění druhé osoby.

Nácvik písně: Probudil se malý brouček,Nácvik koled: Malý zajíček, Hody, hody doprovody 

Výroba zajíčka jako zápichu do osení. Rozvoj jemné motoriky, estetického cítění a čistoty při práci.

Pracovní listy na rozvoj koordinace ruky a oka.

Prohlížení knih s jarní a velikonoční tématikou.

Procházka po okolí MŠ.