Aktuality ze třídy

 Plán činností: 25.6. – 29.6.2018

Tematický celek: „Já a příroda“

Téma: „Ať žijí prázdniny“

Podtéma: „Kdo žije v moři, řece, rybníku“

 Vyprávění o koloběhu vody v přírodě- význam deštných pralesů, oceánů, vodních toků…

  • Rozhovor o bezpečném chování u vody – nebezpečí utonutí.
  • Pohybové hry dle volby dětí, ranní rozcvičky v přírodě.
  • Prohlížení obrázků – vycházka k rybníku pozorování přírody kolem.
  • Kreslení obrázků, omalovánky s letní tématikou.
  • Dramatizace pohádky Žabka princezna.
  • Loutkové divadélko – dle volby dětí.
  • Společná práce dětí – vodní svět.
  • Rytmizace a zpěv známých písní.
  • Výroba dárku pro kamaráda.                                         Přejeme všem krásné prožití prázdnin a těšíme se na nové shledání ve školním roce 2018-2019 .      Ahóóóóój …