Aktuality ze třídy

Plán činnosti :           10.12. – 21.12.2018

Tematický celek:       „Já, člověk“

Tematická část:         „Čas“
Podtéma:                   „Příprava na Vánoce“
Cíl: Osvojení si poznatků o tom, jaký význam mají Vánoce.

Zatančíme si za doprovodu hudby. Protáhneme si tělo při nácviku tanečků na vánoční písně. Zahrajeme si pohybové hry a zasoutěžíme si.

Vysvětlíme dětem význam a smysl vánočních svátků. Budeme si povídat o dávných i novodobých  vánočních tradicích a zvycích. Přiblížíme dětem oslavy Vánoc v jiných zemích. Ochutnáme vánoční cukroví. Přečteme si příběh z Bible o narození Ježíška v Betlémě.

Společně se s dětmi budeme učit básničky, písničky, koledy a dramatizaci pohádky na vánoční besídku. Poslechneme si vánoční koledy a příběhy o Vánocích.

Děti si dle vlastní fantazie namalují vánoční stromeček, dárky, kapra… Předškolní děti si udělají pracovní list o Vánocích.

Na procházce po okolí budeme pozorovat přípravu na Vánoce.

Dne 12.12.2018 v 17:00 hod se bude ve třídě Soviček konat vánoční besídka a poté bude následovat vánoční tvoření s rodiči.

Dne 18.12.2018 v dopoledních hodinách se bude na třídě konat v vánoční den.