Aktuality ze třídy

Plán činnosti :         11.02. – 15.02.2019

Tematický celek:     „Já, člověk“

Tematická část:       „Já, ty, my“
Podtéma:                 „Ráno, poledne, večer“
Cíl: Chápat střídání dne a noci, rozlišování jednotlivých části dne. Mít podvědomí o plynutí a měření času.

S dětmi si zacvičíme na písničku k tématu. Protáhneme si horní a dolní končetiny. Zacvičíme si s gumovými kroužky a zahrajeme si pohybovou hru „Na čas“.

Budeme se s dětmi učit orientaci v čase, čím ho měříme hodinky, hodiny, přesýpací hodiny. Povíme si, co to znamená minulost a budoucnost. Zopakujeme si dny v týdnu, měsíce, roční období. Naučíme se, proč se střídá den s nocí, rozlišování jednotlivých částí dne. Kdy je čas snídaně, hraní, obědu, odpočinku, odchod ze školky, večeře a noční spánek.

Naučíme se básničku k tématu. Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby, při povídání si o minulosti. Budeme rozvíjet fantazii, při vyprávění si o tom co budeme dělat v budoucnosti.

Děti si vyrobí hrníček k snídani, domeček ve dne a v noci. Předškolní děti si udělají pracovní listy o čase.

Zajdeme se podívat k rybníku a budeme házet suché pečivo kačenám a rybám. Projdeme se po okolí a budeme pozorovat roztávání sněhu.