Zápis

Vloženo 13.6.2018

Rozmístění nově přijatých dětí na budovy MŠ Úvaly

Rozdělení nově přijatých dětí pro školní rok 2018_2019


Vloženo 12.6.2018

Dokumenty pro NOVĚ přijaté děti

Vyplněné dokumenty předáte při nástupu učitelce na třídě.

(rodiče obdrží poštou)

Úvodní informace rodičům 2018

Informace o placení školného a stravného

Informace pro rodiče_stravné

Přihláška ke stravování 2018

dotazník pro rodiče


Vloženo 30.5.2018

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ROK 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí 2018_2019


Vloženo 17.5.2018

Termín zveřejnění výsledku zápisu 2018/2109

Na základě častých dotazů ještě jednou upřesňujeme termín zveřejnění výsledků zápisu:

  • do 30 dnů od konání zápisu – tzn. do 31.5.2018

Výsledky budou uvedeny pod registračními čísly vydaných při zápisu (RMŠ X/2018).

Kladná vyjádření budou zveřejněna na stránkách školky a vývěsce na budově Kollárova, záporná vyjádření budou zaslána poštou.

   Jana Hájková

ředitelka MŠ Úvaly


Vloženo 11.5.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019

MŠ Úvaly přijala během řádného zápisu 123 platných přihlášek.

Struktura přijímaných dětí pro rok 2018/2019:

Pro tento školní rok se bude obsazovat cca. 84 volných míst.

  1. Pracoviště Kollárova: od nejstarších po nejmenší, 43 volných míst
  2. Pracoviště Pražská: od nejstarších po nejmenší (přednostně sourozenci již umístěných dětí) 12 volných míst
  3. Pracoviště Bulharská: 29 volných míst (14 bude obsazeno přesunem dětí z budovy Kollárova, 15 bude doplněno dětmi ze zápisu 2018/2019):
  • děti ze zápisu 2018/2019 (od nejstaršího po nejmladší), jejichž sourozenec ve  školním roce 2018/2019 pokračuje v docházce na budově Bulharská
  • děti ze zápisu 2018/2019 (od nejstaršího po nejmladší) – pokud se dle kritérií dostane jedno dítě ze sourozenců na budovu Bulharská, bude zařazen i sourozenec, který byl v zápisu přijat
  • v případě nenaplnění kapacity budou umístěny děti, navštěvují již budovu Kollárova nebo Pražská, které se nedostaly do limitu 14 nabízených volných míst. (od nejstarších po nejmladší) 

(uvedené počty volných míst jsou pouze orientační)

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, na veřejně přístupném místě (webové stránky MŠ, informační cedule na vratech MŠ) a to po dobu 15 dnů.

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě doručováno. (písemnou formou můžete zažádat ředitelku školy o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí).

V případě záporných rozhodnutí zůstává zachován standardní způsob oznamování a to:

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Dne 23.5.2018 od 9:00 – 13:00 je možné nahlédnout do spisu Vašeho dítěte a možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení (jedná se pouze o kontrolu složky, nenajdete zde informace o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte).


Vloženo 24.4.2018

Informace pro rodiče – Den otevřených dveří 04_2018


Vloženo 5.4.2018

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro zápis dětí na školní rok 2018/2019

Kritéria_2018_2019

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

ŽÁDOST_přihláška MŠ Úvaly_2018_2019


Vloženo 12.1.2018


Vloženo 12.1.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019 se bude konat v období 2.5.2018 – 16.5.2018.

Přesný termín konání zápisu a termín dne otevřených dveří bude zveřejněn během měsíce března. Ve stejném termínu budou k dispozici i aktuální dokumenty k zápisu – přihláška a kritéria zápisu.

Jana Hájková